Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Studia I stopnia

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – inżynierskie studia I stopnia
KRYMINOLOGIA
LINGWISTYKA STOSOWANA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SPECJALNA* (w organizacji)
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM

Studia prowadzone są w następujących trybach:

 • studia stacjonarne (dzienne) w Szczecinie
 • studia niestacjonarne (zaoczne) w Szczecinie
 • Specjalności na kierunku Pedagogika:
  – Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (NOWOŚĆ)
  – Edukacja dorosłych z gerontologią

  Specjalności na kierunku Pedagogika specjalna*:(NOWOŚĆ)
  – Logopedia
  – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Specjalności na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym:
  – Zarządzanie kryzysem psychologicznym
  – Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa

  Specjalności na kierunku Lingwistyka stosowana:
  – Specjalność translatoryczna
  – Dwuprzedmiotowa specjalność nauczycielska

  Specjalności na kierunku Administracja:
  – Administracja samorządowa
  – Administrowanie bezpieczeństwem

  Specjalności na kierunku Kryminologia:
  – Detektywistyka z elementami kryminalistyki (NOWOŚĆ)
  – Kryminologia penitencjarno-kuratorska
  – Prewencja kryminalna (NOWOŚĆ)

  Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  – Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
  Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
  Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie na studia
  2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
  4. odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia
  5. kserokopis suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia
  6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
  7. Ksero dowodu osobistego
  8. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm)
  9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej* na konto uczelni:
  Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 *)jeśli jest wymagana
  10. Deklaracja płatności czesnego
  11. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
  12. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
  13. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas

Kierunki I stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości