Public relations

Cel studiów:
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania wizerunku oraz prowadzenia działalności promocyjnej firm i organizacji. Zebrane wykłady i warsztaty pozwolą słuchaczom skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych w kontakcie z mediami.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia są przeznaczone dla osób:
– zatrudnionych w specjalistycznych agencjach PR,
– pracujących w zakresie budowania wizerunku,
– specjalistów działów reklamy i marketingu,
– prowadzących własną działalność,
– osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR,
– rzeczników prasowych,
– zajmujących się polityką.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1900 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki