Psychologia zarządzania

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (z uwzględnieniem psychologicznych procesów zachodzących w umyśle człowieka). Studia dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich, pozwolą na lepsze budowanie relacji, sprawniejszą i bardziej efektywną komunikację, sprawne rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji, budowania misji i wizji.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla dyrektorów, menadżerów, kierowników – osób na co dzień zarządzających zasobami ludzkimi jak również osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w zakresie zarządzania. Na studia zapraszamy również osoby zainteresowane zagadnieniami psychologicznymi w obszarze zasobów ludzkich, osobowości.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1900 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki