Programowanie komputerów – NOWOŚĆ

Cel studiów:

studia podyplomowe na kierunku Programowanie komputerów skierowane są do osób chcących nabyć lub poszerzyć umiejętność programowania komputerów. Studia mają charakter studiów doskonalących. Oferta skierowana jest zarówno do osób poszukujących zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT zwłaszcza w obszarze programistki jak i do nauczycieli informatyki, przed którymi planowane zmiany w podstawie programowej wymuszają m.in. znajomość nowego języka programowania tj. języka Python.

Umiejętności, które nabędzie słuchacz po ukończeniu tego kierunku:

  • formułowanie i rozwiązywanie zadań algorytmicznych,
  • badanie poprawności i efektywności algorytmów,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku Scratch,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku Python,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku C++,
  • tworzenie i uruchamianie programu na Androida,
  • zastosowanie w nauczaniu programowania odpowiednich metod dydaktycznych,
  • przetwarzanie i wizualizowanie danych oraz tworzenie aplikacji GUI w różnych językach programowania,
  • tworzenie stron internetowych.

Podstawa prawna studiów:

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Warunki i tryb rekrutacji:

adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).

Czas trwania studiów:

studia trwają 2 semestry

Opłaty:

– wpisowe 100 zł,
– czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach),
– opłata za świadectwo 30 zł.

Kierunki