Kontakt

Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych

Kontakt

Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych WSH TWP w Szczecinie
Kierownik Pracowni – dr Barbara Popiel
Kontakt:
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
70- 466 Szczecin,
tel.: 91 422 04 22
e-mail: pbsg@wshtwp.pl