Pedagogika tańca

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych PEDAGOGIKA TAŃCA jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w szkołach i placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz kulturalno-oświatowych, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego w zakresie różnorodnych form tanecznych.

Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki