Organizacja opieki nad osobami starszymi

Cel studiów:
Celem studiów jest wykształcenie kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobami starszymi, co umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług opiekuńczych i zdrowotnych poprzez objęcie ludzi starszych holistyczną opieką. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobami starszym.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i w związku z wykonywaniem zadań zawodowych chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form pracy opiekuńczej z dorosłymi oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem starzenia się i sytuacja zdrowotną seniorów w różnych obszarach ich aktywności.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1500 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki