Opłaty za studia stacjonarne

Opłaty za studia stacjonarne

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od możliwości finansowych studenci mogą opłacać czesne w wybranej przez siebie ilości rat.


Proponujemy następujące ilości rat:
1 rata – czesne płatne za rok z góry (termin płatności: 20.09.2013)
2 raty – czesne płatne w 2 ratach semestralnych (terminy płatności : 20.09.2013 i 28.02.2014)
4 raty – czesne płatne po dwie raty w semestrze (terminy płatności: 20.09.2013, 20.11.2013, 28.02.2014, 20.04.2014)
10 rat – czesne płatne w ratach miesięcznych (terminy płatności: 20.09.2013, 20.10.2013, 20.11.2013, 20.12.2013, 20.01.2014, 28.02.2014, 20.03.2014, 20.04.2014, 20.05.2014, 20.06.2014)

ROK TRYB KIERUNEK ILOŚĆ RAT (wysokość raty)*
1 2 4 10
STUDIA I STOPNIA
I

 

STACJONARNE PEDAGOGIKA

SOCJOLOGIA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

3800 1950 990 400

*wysokość raty przy wybranym systemie ratalnym

Studenci są zobowiązani wpłacać czesne na indywidualne konta bankowe. O numerze konta, na jaki należy wnosić opłaty, każdy student informowany jest listownie. Niedotrzymanie ww. terminów wpłaty czesnego powoduje skreślenie z listy studentów bez upomnienia