Oferta dla nauczycieliWarsztaty dla NAUCZYCIELI wszystkich etapów edukacyjnych

1. Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży

Program
Zgłoszenie
Termin – 18.04.2018 r., godz. 15.00-19.15
Liczba godzin – 5
Koszt uczestnictwa – 115 zł

UWAGA! Uczestnicy proszeni są o wzięcie na warsztat stroju do ćwiczeń, który umożliwia swobodne poruszanie się oraz siedzenie na podłodze.

2. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej

Program
Zgłoszenie
Termin – 09.05.2018 r., godz. 15.00-19.15
Liczba godzin – 5
Koszt uczestnictwa – 100 zł


Warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształcenia informatycznego

Warsztaty realizowane są w nawiązaniu do współpracy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
z Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotyczącej realizacji projektu
pn. Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne i programy autorskie w szkołach


1. Projektowanie ćwiczeń interaktywnych na tablice multimedialne
Program
Zgłoszenie

Liczba godzin – 5
Termin – 19.04.2018 r., godz. 15.00-19.15
Liczba godzin – 5
Koszt uczestnictwa – 100 zł


2. Kodowanie w klasach I-III
Program
Zgłoszenie
Liczba godzin – 5
Termin – 25.04.2018 r., godz. 15.00-19.15
Koszt uczestnictwa – 100 zł


3. Wprowadzenie do programowania w języku C++
Program
Zgłoszenie
Liczba godzin – 5
Termin – 24.04.2018 r., godz. 15.30-19.45
Koszt uczestnictwa – 100 zł


4. Tworzenie aplikacji w systemie Android – aplikacja Pocket Code
Program
Zgłoszenie

Liczba godzin – 5
Termin – zostanie zaproponowany, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób*
Koszt uczestnictwa – 100 zł


5. Programowanie wizualne dla każdego – zapoznanie z programem Scratch
Program
Zgłoszenie

Liczba godzin – 5
Termin – zostanie zaproponowany, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób* (najpóźniej do końca kwietnia 2018 r.)
Koszt uczestnictwa – 100 zł


6. Programowanie wizualne dla każdego – od animacji do tworzenia gier komputerowych – Scratch bez tajemnic
Program
Zgłoszenie

Liczba godzin – 5
Termin – zostanie zaproponowany, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób* (najpóźniej do końca kwietnia 2018 r.)
Koszt uczestnictwa – 100 zł


7. Zapoznanie z programem App Inventor – tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne
Program
Zgłoszenie

Liczba godzin – 5
Termin – zostanie zaproponowany, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób* (najpóźniej do końca kwietnia 2018 r.)
Koszt uczestnictwa – 100 zł


Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt – telefon: 91 422-04-22, e-mail: odn@wshtwp.pl

*W momencie, gdy chęć uczestnictwa w warsztatach zadeklaruje odpowiednia liczba osób, zostaną Państwo poinformowani o proponowanym terminie zajęć.