Multimedialna pracownia językowa

W obrębie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mieści się multimedialna pracownia językowa, z której korzystać będą studenci w szczególności osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

Do dyspozycji lektorów i studentów jest tablica interaktywna, rzutnik, komputer z łączem internetowym.
Tablica interaktywna pozwala na przetwarzanie obrazu i tekstu, na jego wyświetlanie w znacznym powiększeniu oraz zapisywaniu w pamięci komputera, a następnie wydrukowanie i powielenie w kopiach. Posiada także funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym) :
wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera,
odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach,
praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy.
Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia prowadzenie zajęć w formie multimedialnej i graficznej, aktywny udział studentów w zajęciach, a także robienie notatek z zajęć i ich zapisywanie i przekazywanie studentom, którzy mają problemy i schorzenia związane ze słuchem.

Uczelnia zakupiła mobilny system tablicy interaktywnej, który umożliwia wykorzystanie go w tych salach dydaktycznych, w których zajęcia mają osoby niepełnosprawne.

BON logo
  • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
    Monte Cassino 15 w Szczecinie

  • Kontakt:
    bpick@wshtwp.pl

    tel. 91-422-0-422 wew.114