Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Rekrutacja

Studia jednolite magisterskie są prowadzone na kierunkach:
PRAWO
PSYCHOLOGIA

Studia prowadzone są w następujących trybach:
studia stacjonarne (dzienne)
studia niestacjonarne (zaoczne)
studia niestacjonarne (wieczorowe dla pracujących)

Studia wieczorowesystem studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych. Oferta skierowana przede wszystkim do osób pracujących, które nie chcą studiować w weekendy. Liczba godzin studiów zaocznych i wieczorowych jest taka sama w związku z tym odpłatność za studia jest również taka sama.


Specjalności na kierunku PSYCHOLOGIA:

– Psychologia kliniczna
– Psychologia edukacyjna

Specjalności na kierunku PRAWO:
– Specjalność karnistyczna
– Specjalność cywilistyczna

Przyjęcie na studia jednolite magisterskie odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia
5. kserokopis suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
7. Ksero dowodu osobistego
8. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm)
9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni:
Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
10. Deklaracja płatności czesnego
11. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
12. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
13. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas:

Studia magisterskie

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości