Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy szkolnego, prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04. 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131)w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, absolwentów kierunków pedagogicznych, humanistycznych (m. in. język polski, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska), którzy spełniają wymogi do pracy w charakterze logopedy. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kandydaci zainteresowani studiami w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim informacje o wysokości czesnego mogą uzyskać pod nr telefonu tel. 95 733 66 60

Kierunki