List motywacyjny

List motywacyjny

Pisz krótko, zwięźle i na temat. Postaraj się zawsze pisać do konkretnej osoby a nie np.: „Do działu..”
Wyjątek stanową firmy doradztwa personalnego – tu nie wymieniasz adresata na wstępie.

List motywacyjny powinien:
– uwypuklać Twoje predyspozycje zawodowe, cechy charakteru umiejętności, które predysponują Cię do wykonania pracy, o którą się starasz,
– mieć przejrzystą strukturę,
– być napisany bezbłędnie na komputerze lub odręcznie (jeśli pracodawca tego wymaga),
– być uzupełnieniem życiorysu, a nie jego powtórzeniem,
– powinien być podpisany własnoręcznie,
– nie powinien być zbyt długi (od ½ do 1 strony).

Popełniane błędy:
– powtórzenia,
– wyliczanie po przecinku swoich zalet,
– zbyt długie i zawiłe opisy faktów z życia zawodowego,
– pomijanie aspektów osobowościowych,
– pomyłki w nazwie stanowiska, o które ubiega się kandydat.