Kontakt

Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Obsada:
mgr Julita Adamowicz
Barbara Pick

Obsługa studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie:

  • przyjmowania podań do władz, wydruku zaświadczeń, przedłużania ważności legitymacji, przyjmowania zamówień na sprzęt multimedialny itp.;
  • udzielania informacji o kontaktach z wykładowcami oraz terminach konsultacji;
  • wydruku kart okresowych osiągnięć oraz ich kolportażu wraz z indeksami do studentów;
  • wydruku protokołów egzaminów oraz zaliczeń;
  • przyjmowania dokumentów studentów i słuchaczy przed egzaminami końcowymi oraz do zaliczenia roku (indeksy, karta okresowych osiągnięć, dzienniki i karta praktyk, praca jeśli jest wymagana i inne);
  • wydawania dyplomów studiów I i II stopnia (dla absolwentów, którzy ukończą studia w roku akademickim 2016/2017)
  • wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  • wydawania dyplomów studiów I i II stopnia (informacja w zakładce Kontakt – Archiwum);

Godziny urzędowania w miesiącach: październik – czerwiec:
Piątek do 18.00
Sobota 7.30 – 15.30 – zjazd studia I i II stopnia
8.30-12.30 – zjazd studia podyplomowe
Niedziela: nieczynne

Kontakt:
tel. 91 422 04 22, 91 424 14 94
e-mail: cos@wshtwp.pl
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości