Konkurs „Nastoletnie samobójstwo-wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”

Konkurs „Nastoletnie samobójstwo-wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie młodzież szkół średnich województwa zachodniopomorskiego. Oceniane będą materiały filmowe lub radiowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zachowaniami suicydalnymi wśród osób nastoletnich oraz właściwych postaw wobec tych zagrożeń.

Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”, Polskie Radio Szczecin, TVP3 Szczecin, „Kurier Szczeciński”.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu;
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie
    ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie na konkurs-karta zgłoszeniowa

Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie rodzica

Zgłoszenie na konkurs-oświadczenie uczestnika

Deklaracja chęci udziału w konkursie