KONFERENCJA „WSPÓLNIE WSPIERAMY RODZINY – NA STYKU TEORII Z PRAKTYKĄ”

termin: 20 września 2017, godz. 10.00–14.00
miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie zapraszają na organizowaną wspólnie konferencję „Wspólnie wspieramy rodziny – na styku teorii z praktyką”, poświęconą problematyce pracy kuratorów, asystentów rodziny oraz działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego. Szczególnie zachęcamy do udziału w konferencji: kuratorów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych MOPR-u, pedagogów szkolnych i przedstawicieli świetlic środowiskowych.
Szczegółowy plan konferencji zostanie udostępniony pod koniec sierpnia.