Kolejny sukces naszej uczelni!

Kolejny sukces naszej uczelni!

Informujemy, że Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym.
Zapraszamy do studiowania w WSH TWP w Szczecinie.

Decyzja