Etyka

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie do nauczania przedmiotu „Etyka”.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki