Dziennikarstwo polityczne

Cel studiów:
Celem studiów jest podwyższenie umiejętności zawodowych i podniesienie poziomu wiedzy w tak istotnych dziedzinach jak filozofia, ekonomia, politologia, socjologia czy prawo związane z mediami. Absolwent studiów wyniesie również rzecz najważniejszą w tym zawodzie: kontakty, w toku studiów przewidziano bowiem spotkania z politykami i interesującymi osobami z regionalnego i nie tylko świata medialnego.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, wykonujących zawód dziennikarza, mających potrzebę odnowienia i uporządkowania swojej wiedzy ogólnej i zawodowej związanej z pracą publicysty – komentatora najważniejszych bieżących problemów Polski i świata.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki