Dla Kadry

SZANOWNI WYKŁADOWCY
uprzejmie informujemy, że materiały do powielenia na zajęcia podczas zjazdu (np. testy dla studentów, foliogramy) można przekazywać do Centrum Obsługi Studenta najpóźniej do czwartku przed zjazdem do godz. 12:00 bezpośrednio lub mailowo pod adresem cos@wshtwp.pl.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

Skróty zastosowane w planach zajęć
Pedagogika I stopnia:
Ped1-101 – Pedagogika 1 rok
Ped1-2G1 – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego 2 rok
Ped1 – 371 – Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją 3 rok
Ped1 – 3D1 – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją integracyjną 3 rok
Pedagogika II stopnia:
Ped2 – 10x – Pedagogika 1 rok, która dzieli się na Ped2 – 101 – grupa 1 oraz Ped2 – 102 – grupa 2 Ped2 – 281 – Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją 2 rok
Ped2 – 2E1 – Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym 2 rok
Ped2 – 2F1 – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią korekcyjno – kompensacyjną 2 rok

Socjologia I stopnia:
Soc1 – 201 – Socjologia 2 rok
Socjologia II stopnia:
Soc2-271 – Socjologia zarządzania i menadżerstwa 2 rok
Kryminologia I stopnia
KRY1-101 – Kryminologia 1 rok
Kryminologia II stopnia
Kry2-101 – Kryminologia 1 rok