Zmiana organizacji Centrum Obsługi Studenta

Uprzejmie informujemy, że od 7 kwietnia 2015 r. funkcjonowało będzie wyłącznie
Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15, pokój 8, parter

Obsada:

  • mgr Julita Adamowicz
  • mgr Sylwia Matusow

Obsługa studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie:

  • przyjmowania podań do władz, wydruku zaświadczeń, przedłużania ważności legitymacji, przyjmowania zamówień na sprzęt multimedialny itp.;
  • udzielania informacji o kontaktach z wykładowcami oraz terminach konsultacji;
  • wydruku kart okresowych osiągnięć oraz ich kolportażu wraz z indeksami do studentów;
  • wydruku protokołów egzaminów oraz zaliczeń;
  • przyjmowania dokumentów studentów i słuchaczy przed egzaminami końcowymi oraz do zaliczenia roku (indeksy, karta okresowych osiągnięć, dzienniki i karta praktyk, praca jeśli jest wymagana i inne);
  • wydawania dyplomów studiów I i II stopnia (dla absolwentów, którzy ukończą studia w  roku akademickim 2014/2015)
  • wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  • wydawania dyplomów studiów I i II stopnia  (informacja w zakładce Kontakt – Archiwum);

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – czwartek        8.00 – 16.00
Piątek                                     8.00 – 18.00
Sobota                                    7.30 – 15.30
Niedziela                                nieczynne