BON

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Na naszej uczelni od kwietnia 2013 r. zaczęło działać Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Cele główne:
zwiększenie dostępności studiów na WSH TWP w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych,
zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania osobom niepełnosprawnym.

Zadania:
reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni
działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych na Uczelni,
udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy skierowanej do niepełnosprawnych studentów,
pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków, technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów,
pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Formy pomocy BON skierowane bezpośrednio do niepełnosprawnego studenta:
a) dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej,
b) zapewnienie transportu w obrębie budynków Uczelni dla studentów w formie transportu organizowanego przez Uczelnię,
c) zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (m.in. osób robiących notatki, przewodników osób niewidomych ),
d) zapewnienie w trakcie zajęć dydaktycznych usług specjalistów takich jak tłumacze języka migowego,
e) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
f) indywidualne spotkania z psychologiem,
g) wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego BON urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
h) udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolność do samozatrudnienia, spotkań z pracodawcami itp.
ww. wsparcie będzie udzielane na podstawie złożonego wniosku przez niepełnosprawnego studenta.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e- mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans oraz wzmocnienie procesu dydaktycznego na uczelni.

Kontakt: mgr Helena Borowska,
telefoniczny e-mail i osobisty: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,00 tel. 91 422-04-22, e- mail: bpick@wshtwp.pl

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana będzie tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

BON logo
  • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
    Monte Cassino 15 w Szczecinie

  • Kontakt:
    bpick@wshtwp.pl

    tel. 91-422-0-422 wew.114