Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie

Inspektor BHP – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe BHP w SZCZECINIE.

Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą znaleźć pracę jako:
· specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
· doradca w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii
· wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
· specjalista świadczący usługi w zakresie BHP (postępowania
powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego itp.) .

Jak prognozują analitycy, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematyczne rosnąć. Wraz z wejściem w życie w 2005 roku nowych przepisów dot. służb BHP, obowiązki inspektora BHP może pełnić jedynie osoba, która ukończyła studia kierunkowe w tym zakresie (w tym studia podyplomowe).
Studia te pozwolą na przekwalifikowanie się, zdobycie dodatkowego
atrakcyjnego zawodu, dającego szansę na awans i wyższe zarobki.

Podstawa prawna studiów:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) .

Opłaty:

Opłata wpisowa 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1350 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki