Bezpieczeństwo i higiena pracy

*) inżynierskie studia I stopnia 7 semestralne

Polecane przez:

image143logo

Po ukończeniu studiów absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (w pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służb BHP.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreator bezpiecznych warunków pracy, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.
Absolwenci kierunku uzyskują stopień inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy ze specjalnością w jednej z następujących dziedzin:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia tej specjalności rozszerzają i aktualizują wiedzę w obszarze menedżerskiego systemu analizy problemów bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wpływu zdrowia psychicznego i społecznego na jakość pracy. Zapewniają znajomość podstaw tworzenia kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy, przy jednoczesnej znajomości kierowania organizacją zarządzania ryzykiem, znajomości kierowania organizacją, zarządzania ryzykiem zawodowym w zakresie kwalifikacji menedżerskich i edukacyjnych.

Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalność ta rozszerza wiedzę z zakresu kultury pracy, jako podstawę kształtowania świadomości bezpiecznej pracy poprzez szeroko rozumianą edukację. Przygotowuje do pracy edukacyjnej z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do działań prewencyjnych przeciwdziałającym zagrożeniom zdrowia i życia.

Kierunki I stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości