Animator pracy z seniorami

Cel studiów:
Celem studiów jest rozwój kompetencji specjalistów do spraw organizowania i prowadzenia różnych form przedsięwzięć edukacyjnych, dedykowanych seniorom.
Studia na tym kierunku dostarczą wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym. Absolwent uzyska przygotowanie do pracy z seniorami.
Podstawa prawna studiów:
– Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji pozarządowych, trenerów, animatorów, pedagogów, wolontariuszy, osób działających w projektach międzypokoleniowych, którzy pragną zdobyć bądź poszerzyć posiadane umiejętności i kompetencje.
Adresatami studiów są zarówno osoby, które mają już doświadczenie w pracy z seniorami, jak też osoby, które dopiero chcą zdobyć umiejętności w tym kierunku.
Oferta zajęć adresowana jest m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji edukacyjnych, a także animatorów kultury oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką starzenia się i starości.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1500 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki