Akademia trenera

Cel studiów:
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy z grupami, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, badania i rozpisywania potrzeb szkoleniowych, wyznaczania celów, dobierania metod i technik ich prowadzenia oraz profesjonalnej pracy z grupą, w tym z „trudnym uczestnikiem” czy w obszarze skonfliktowanej grupy. Zajęcia wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, pozwolą popracować nad własnych samorozwojem, wyznaczaniem celów, komunikacją, asertywnością, kreatywnym myśleniem.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących w zakresie prowadzenia szkoleń, jak i dla tych, które interesowały się już prowadzeniem szkoleń i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce.
Słuchaczami mogą być wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z grupami (młodzieży, dorosłych), osoby już pełniące stanowiska kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w zakresie prowadzenia szkoleń.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1900 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki