Administracja

studia I stopnia

Nowoczesne państwo to sprawnie działające państwo, wypełniające w sposób należyty swoje funkcje wobec obywateli. Takie rozumienie państwa wymaga doskonale przygotowanej i wrażliwej społecznie kadry administracyjnej. Nasza propozycja studiów na kierunku Administracja została opracowana tak, aby absolwent tego kierunku posiadał wszystkie cechy dobrego urzędnika: kompetencja, rzetelność, zdolności organizacyjne, znajomość prawa, ale także zrozumienie dla problemów obywateli poruszających się w często niejasnych i niezrozumiały meandrach machiny biurokratycznej. Proponujemy w ramach tego kierunku dwie specjalności: Administracja samorządowa oraz Administrowanie bezpieczeństwem.

Administracja samorządowa

  • Realizowany na specjalności Administracja samorządowa program studiów przygotowuje do pracy zawodowej w następujących jednostkach administracyjnych:
    Poziom wojewódzki: urzędy wojewódzkie, policja, izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, urzędy statystyczne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, jednostki służby zdrowia, szpitale, pogotowia ratunkowe, kuratoria oświaty, szkoły i placówki oświatowe.
  • Stopień powiatowy, gminny i pozostały: starostwa powiatowe, urzędy gminne, urzędy miejskie, straż miejska, placówki służby zdrowia, szkoły, gimnazja publiczne, sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, urzędy skarbowe, biura podróży, miejskie ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe.

Administrowanie bezpieczeństwem

Wykształcenie uzyskane w ramach specjalności Administrowanie bezpieczeństwem predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych m.in. w policji, straży granicznej, straży ochrony kolei, służbie więziennej. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach ochrony osób i mienia, formacjach obrony cywilnej kraju, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunki I stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości